1/06/2015

Container 40 feet làm thùng xe

Container 40 feet làm thùng xe.
Theo đơn đặt hàng của một đơn vị QĐ Biên Hòa, Đồng Nai.
Sơn màu sắc đặc thù Quân Đội Việt NamKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét