12/12/2014

Container 20 feet văn phòng 2 cửa sổ

Container 20 feet làm Văn Phòng 2 cửa sổ(một cử mặt 6m, một cửa mặt 2,4m).
có gắn cùi chỏ ở cửa ra vào


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét