3/07/2012

Hình container văn phòng 40 feet toilet

Là container 40 văn phòng được thiết kế thêm toilet bên trong (kích thước toilet: R1,5m x D2,3m) bố trí đầy đủ trang thiết bị.
Bên Ngoài:Bên Trong:


Một số kiểu khác
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét