3/07/2012

Container 40 opentop

Container 40 opentop ký hiệu 40'OT: là container được mở nóc phủ bạt để chứa các hàng quá khổ,
Hình container 40 feet OT:
Container 40 feet opentop gắn bạt bên trong 





 Container 40 feet Văn Phòng bạt  ngoài: đây là những container nguyên thủy rất chắc chắn







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét